Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji utworzona została w 1951 roku. IOM prowadzi różnorodne działania w odpowiedzi na potrzeby migrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, osób powracających do krajów pochodzenia oraz społeczeństwa przyjmującego. Działania IOM to między innymi zapewnianie bezpośredniej pomocy humanitarnej oraz integracji. Dowiedz się więcej o Misji IOM w Polsce.

IOM

IOM, utworzony w 1951 roku, jest wiodącą międzyrządową organizacją działającą w obszarze migracji, blisko współpracującą z rządami oraz partnerami pozarządowymi i międzyrządowymi. W skład IOM wchodzą 175 państwa członkowskie, zaś 8 ma status państw obserwujących. Biura Organizacji działają obecnie w ponad 100 krajach. Misją IOM jest wspieranie uporządkowanych migracji, odbywających się z poszanowaniem praw człowieka i przynoszących korzyści wszystkim stronom. Wypełniamy tę misję za pomocą usług i doradztwa świadczonych zarówno migrantom jak i rządom.

Działania IOM skupiają się na pomocy w zapewnieniu zarządzania migracjami w sposób uporządkowany i humanitarny, promowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie migracji, wsparcia w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań problemów migrantów, a także pomocy humanitarnej udzielanej migrantom w potrzebie, w tym uchodźcom oraz osobom wewnętrznie przesiedlonym.

W Konstytucji IOM wskazuje się na szczególne połączenie między migracjami a ekonomicznym, społecznym i kulturowym rozwojem, a także na prawo człowieka do swobodnego przemieszczania się.

IOM skupia się na 4 obszarach zarządzania migracjami:

  • migracje i rozwój
  • ułatwianie migracji
  • regulowanie migracji
  • odpowiedź na migracje przymusowe.

Działania IOM we wszystkich czterech obszarach obejmują promowanie międzynarodowego prawa migracyjnego, prowadzenie debaty o politykach migracyjnych i doradztwa, ochronę praw migrantów, kwestie zdrowia i gender w procesach migracyjnych.