Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest wiodącą międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka, obecną fizycznie na terenie 100 państw, a stale wspierającą 175 państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz lepszego zarządzania migracjami na swoich terytoriach. W 2019 IOM zapewniła wsparcie 30 milionom osób, w tym 23 milionom osób w drodze - osobom wewnętrznie przesiedlonym, migrantom i uchodźcom oraz 7 milionom członków i członkiń społeczności przyjmujących

Misją IOM jest wspieranie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka i przynoszącej korzyści wszystkim stronom.Wsparcie to obejmuje świadczenie usług i doradztwa zarówno migrantom, jak i rządom.

Działania IOM skupiają się na zapewnieniu odpowiedniego zarządzania migracjami w sposób uporządkowany i z poszanowaniem praw człowieka, promowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie migracji oraz wsparciu w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań problemów migrantów, w tym uchodźców, osób przesiedlonych i tych, które sytuacja zmusiła, aby na stałe opuścić swoje miejsce zamieszkania. W Konstytucji IOM wskazuje się na szczególne połączenie między migracjami a ekonomicznym, społecznym i kulturowym rozwojem, a także na prawo człowieka do swobodnego przemieszczania się.

IOM skupia się na 4 obszarach zarządzania migracjami: migracje a rozwój, ułatwianie migracji, regulowanie migracji i odpowiedź na migracje przymusowe.Działania, które łączą wszystkie te obszary to promocja międzynarodowego prawa migracyjnego, debata o politykach migracyjnych i doradztwo, ochrona praw migrantów, a także kwestie zdrowia i gender w procesach migracyjnych.

W Polsce IOM blisko współpracuje z partnerami rządowymi, pozarządowymi i międzyrządowymi.