IOM gromadzi dane i prowadzi badania, których rezultaty mogą być przydatne w konstruowaniu praktyk i polityk migracyjnych. Badania mają na celu usprawnienie realizacji programów IOM oraz przyczynienie się do szerszego zrozumienia wzorców i procesów migracyjnych, w tym powiązań między badaniami nad migracją a polityką i praktyką migracyjną. Gromadzenie danych pozwala IOM publikować raporty z badań, w tym najważniejszą doroczną publikację, jaką jest Światowy Raport Migracji (World Migration Report), ale też artykuły w Migration Research Series i IOM Migration Profiles.

IOM Polska odpowiada na potrzeby humanitarne migrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, osób powracających i społeczności przyjmujących.