Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zachęca do zaangażowania się, podejmowania działań i uczestniczenia w różnych zbiorowych inicjatywach, które mają za cel uczynienie migracji procesem przynoszącym wszystkim korzyści.

Zarówno migranci i migrantki, jak i członkowie i członkinie społeczności wysyłających i przyjmujących odgrywają w tym procesie bardzo ważną rolę.

Migracja wpływa, ale też sama jest kształtowana przez wszystkie obszary zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie migracją będzie kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030.

OFERTY PRACY

Zobacz więcej

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zobacz więcej