EN  |  RU  | UA

RODZINA ZASTĘPCZA 

Czasami zdarzają się sytuacje, że dziecko nie może przebywać pod opieką swoich rodziców. Jeżeli jego bezpieczeństwo lub dobro jest zagrożone, sąd może wydać decyzję o zabezpieczeniu dziecka poprzez umieszczenie go w pieczy zastępczej. W pieczy zastępczej przebywa obecnie ponad 70 tysięcy dzieci, z czego 16 tysięcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – czyli tak zwanych domach dziecka.  

Dzieci poniżej 10 roku życia, zgodnie z polskim prawem, powinny trafiać do pieczy rodzinnej. Jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na rosnące potrzeby oraz niewystarczającą liczbę dostępnych rodzin. Szanse na trafienie do rodziny zastępczej spadają wraz z wiekiem dziecka, choć okres dojrzewania i wkraczania w dorosłość to czas w życiu człowieka, w którym wsparcie dorosłych jest niezwykle istotne. Trudno jest także znaleźć rodziny zastępcze posługujące się językami obcymi, co jest niezwykle istotne w przypadku dzieci cudzoziemskich.  

 

 

Coraz więcej dzieci trafiających do pieczy zastępczej ma za sobą doświadczenie migracji. Jest to grupa szczególnie wrażliwa ze względu na brak znajomości języka polskiego, kultury, prawa, ale także ze względu na niezwykle trudne doświadczenia jak ucieczka przed wojną, śmierć bliskich czy samodzielna podróż. 

Rodzinna piecza zastępcza to wyjątkowa forma pomocy, która daje dzieciom po trudnych przejściach szansę na rozwój w bezpiecznym środowisku, jakim jest dom. Na opiekę i wsparcie dorosłego, który zadba o jego potrzeby. Na pomoc i zapewnienie najważniejszego prawa – prawa do bycia dzieckiem. Dlatego tak ważne jest, aby powstawało coraz więcej rodzin zastępczych. Aby zostać rodziną zastępczą nie potrzeba polskiego obywatelstwa – wystarczy posiadać legalny pobyt.  

 

 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY? 

Stworzenie rodziny zastępczej dla dzieci cudzoziemskich to wyjątkowa szansa na wspieranie dzieci w procesie przyswajania nowego języka i integrowania się z polską kulturą. Poprzez otoczenie ich wsparciem rodzinnym, możesz nie tylko dostarczyć im bezpieczeństwo, ale również pomóc w rozwijaniu umiejętności językowych i kulturowych, co stanowi cenny wkład w ich adaptację i rozwój.  

Dodatkowo przyjęcie dziecka cudzoziemskiego do swojego domu otwiera drzwi do wymiany kulturowej. To szansa na budowanie zrozumienia, tolerancji i szacunku dla różnorodności, która może przynieść wiele korzyści nie tylko dzieciom, ale również opiekunom i ich rodzinom. 

 

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu kwalifikacji i szkoleń, skontaktuj się z lokalnym organizatorem pieczy zastępczej – czyli instytucją odpowiedzialną za rodziny zastępcze na terenie powiatu. Może być to np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby sprawdzić kto odpowiada za pieczę zastępczą w Twoim regionie, odwiedź stronę: Baza adresowa organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (wcpr.pl) 

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce także mogą zostać rodziną zastępczą. Koniecznym warunkiem jest ukończenie odpowiednich szkoleń organizowanych przez instytucję odpowiedzialną za rodziny zastępcze na terenie powiatu. Osoby posiadające PESEL UKR mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci z obywatelstwem Ukrainy na okres 6 miesięcy bez ukończenia szkoleń. 

Więcej informacji na temat rodzinnej pieczy zastępczej można znaleźć na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://www.rodzinazastepcza.com.pl/rodzina-zastepcza 

IOM W POLSCE – WSPIERAMY PIECZĘ ZASTĘPCZĄ  

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji aktywnie wspiera system pieczy zastępczej w Polsce, zapewniając wsparcie dla dzieci, ale także wychowawców i organizatorów pieczy zastępczej. IOM prowadzi bezpłatne szkolenia z zakresu aspektów prawnych opieki nad dzieckiem cudzoziemskim w Polsce (1 dzień), aspektów psychologicznych opieki nad dzieckiem z doświadczeniem migracji (1 dzień), Ochrona Dzieci w Polsce – prawo, przeciwdziałanie przemocy, standardy ochrony (1/2 dni), Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji , Dobrostan rodziców zastępczych (1 dzień). W celu zapoznania się z ofertą i umówieniem terminu, prosimy o wypełnienie formularza. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem SMPolChildProtection@iom.int 

Polecamy także zapoznanie się z podręcznikiem szkoleniowym dla rodzin zastępczych i instytucji wspierających Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej. 

Kliknij, aby otworzyć:

1