IOM wdraża globalną inicjatywę IRIS w Polsce. IRIS to system etycznej rekrutacji międzynarodowej, będącej fair dla pracodawców, agencji rekrutacyjnych i migrantów zarobkowych. Działa poprzez zdefiniowanie i ustanowienie standardów etycznej rekrutacji oraz dobrowolnego systemu certyfikacji dla agencji rekrutujących. IRIS to także narzędzie do analizy należytej staranności (due diligence) dla przedsiębiorstw, rządów i pracowników.

Rekrutacja jest pierwszym etapem migracji zarobkowej, który bardzo często determinuje przebieg całego procesu migracji i jej efekt zarówno dla pracowników migrujących, ich rodzin, jak i pracodawców.

IRIS analizuje systemy zarządzania i pozwala upewnić się, że etyczna rekrutacja, przejrzystość i należyta staranność są traktowane priorytetowo w całym procesie rekrutacji.

IRIS wspiera partnerstwo międzysektorowe w celu osiągnięcia zmian w całej branży rekrutacyjnej.

Celem IRIS jest transformacja branży rekrutacyjnej poprzez:

  • Identyfikację i wsparcie podmiotów etycznie rekrutujących pracowników
  • Promowanie zasady „pracodawca płaci” (pracodawca, a nie pracownik, płaci za rekrutację)
  • Poprawa należytej staranności ze strony firm, rządów i pracowników
  • Zwiększenie przejrzystości procesów rekrutacyjnych i łańcuchów dostaw pracy

IRIS powstał w wyniku konsultacji z wieloma zainteresowanymi stronami, prowadzonych przez IOM i koalicję partnerów zaangażowanych w etyczną rekrutację i ochronę pracowników migrujących.

Zainteresowanych udziałem w inicjatywie IRIS prosimy o kontakt z biurem IOM w Warszawie. Adres e-mail iomwarsaw@iom.int. Więcej informacji o IRIS na stronie www.iris.iom.int.