W ramach programu IOM: 

  • Informuje migrantów i migrantki o dostępności pomocy i jej zakresie; 
  • Zapewnia doradztwo w zakresie powrotu i reintegracji po powrocie; 
  • Zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie przed powrotem; 
  • Przeprowadza oceny ryzyka związanego z powrotem w przypadku ofiar handlu ludźmi; 
  • Weryfikuje ważność dokumentów podróży i wspiera w ich uzyskaniu; 
  • W razie potrzeby organizuje eskortę medyczną i zapewnia konsultację medyczną, w celu  oceny zdolności do podróży; 
  • Świadczy pomoc reintegracyjną po powrocie, we współpracy z biurami IOM w krajach powrotu 

Więcej informacji o programie Pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji dostępnych jest tutaj.