PROTECT - Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims 

Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym (SGBV) należy do najpowszechniejszych form naruszenia praw człowieka zarówno na poziomie globalnym, jak i europejskim. SGBV przybiera zarówno postać fizyczną jak i psychiczną, obejmując przemoc domową, molestowanie i przemoc seksualną, szkodliwe praktyki, wykorzystywanie i handel ludźmi. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy oraz osoby LGBTQI mogą stać się ofiarami takiej przemocy. 
Celem projektu było wzmocnienie kompetencji odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom 
z doświadczeniem przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w celu poprawy koordynacji działań oraz ułatwienie dostępu do pomocy uchodźcom, migrantom, osobom ubiegającym się o azyl oraz potencjalnym ofiarom SGBV. Projekt miał również na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska SGBV wśród społeczności migrantów. 

Projekt realizowany był przez 12 biur krajowych IOM (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Słowenia i Hiszpania) oraz ośmiu partnerów organizacji pozarządowych, Legebitra (Słowenia), Le monde selon les femmes abl (Belgia), Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Hiszpania), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers i Pharos (Holandia) w okresie od października 2018 r. do marca 2020 r. 
 
Poniżej znajdują się materiały informacyjne powstałe w ramach projektu PROTECT: