W ramach projektu realizowanego w latach 2014 – 2016 m.in..: 

  • Stworzono Interaktywną Aplikację Szkoleniową (IAS) dla potrzeb Straży Granicznej 
  • Przeprowadzono cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli Straży Granicznej do Bułgarii.    

Projekt Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi realizowany był we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz KGSG.

 

norway