Najnowsze
Local

Agenda ONZ ds. Migracji staje w szeregu z partnerami, aby zwalczać plastikowe odpady i degradację środowiska

Agenda ONZ ds. Migracji staje w szeregu z partnerami, aby zwalczać plastikowe odpady i degradację środowiska

Genewa - Światowy Dzień Środowiska (05/06), IOM, Agenda ONZ ds. Migracji, wypowiada się w chórze z innymi globalnymi aktorami, którzy chcą walczyć z zanieczyszczeniem plastikiem i degradacją środowiska na całym świecie.

 

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Ochrony Środowiska (WED) jest "Pokonać plastikowe zanieczyszczenie" - proste wyrażenie, które podkreśla ogromne implikacje dla naszej planety. Jednorazowe tworzywo sztuczne stało się jednym z największych wyzwań dla naszego środowiska naturalnego; nawet do 13 milionów ton plastiku przedostaje się do oceanów każdego roku, zagrażając życiu morskiemu, ekosystemom i naszemu zdrowiu wnikając w nasze wody pitne.

 

IOM uznaje, że zdrowe środowisko jest nierozerwalnie związane z dobrostanem i odpornością migrantów i ich społeczności przyjmujących. "Jeśli dziś zainwestujemy w ochronę naszego środowiska, możemy zmniejszyć ryzyko przesiedleń z powodu zmian klimatycznych i degradacji środowiska dla przyszłych pokoleń" - powiedziała Dina Ionesco, kierowniczka działu Migracji, Ochrony Środowiska i Zmian Klimatu (MECC). "Będzie to oznaczać zmniejszenie strat i szkód, w momencie, gdy migracja staje się tragedią i ostatnią deską ratunku."

 

Rozumiejąc, że potrzebne są szybkie działania w celu ochrony naszego środowiska, IOM przyłączyła się do Grupy Zarządzającej Środowiskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i ustanowiła w 2017 roku swój instytucjonalny program zrównoważonego rozwoju zgodny z normami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Obowiązek ograniczenia odpadów obejmuje również biura organizacji. Biuro IOM w Egipcie niedawno założyło wewnętrzną grupę roboczą Zielony Egipt, zajmującą się ochroną środowiska, która ma na celu uwzględnienie równowagi środowiskowej w zamówieniach i prowadzonych programach. Zielony Egipt składa się z pracowników z wszystkich działów, którzy działają jako punkty kontaktowe w swoich zespołach i pracują nad osiągnięciem listy celów gospodarki odpadami na 2018 rok.

 

Na Madagaskarze, który boryka się z wieloma wyzwaniami ekologicznymi, w tym z wylesianiem i erozją gleby, IOM nawiązała współpracę z prywatną firmą, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów papierowych w biurze, oddzielając je od reszty, tak aby można je było poddać recyklingowi i wykorzystać w nowych produktach komercyjnych.

 

Takie lokalne inicjatywy są zbieżne z tematem "Pokonać plastikowe zanieczyszczenia", wybranym przez Indie - gospodarza WED 2018, jako środek do "[zapraszania] nas wszystkich do zastanowienia się, w jaki sposób możemy wprowadzić zmiany w naszym codziennym życiu w celu zmniejszenia dużego obciążenia zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi naturalnych miejsc, naszej przyrody - i naszego własnego zdrowia." Ale poza wewnętrznymi działaniami w biurach, IOM angażuje się w dyskusję na szczeblu politycznym, aby podkreślić znaczenie zrównoważonych środowiskowo praktyk w zarządzaniu migracjami.

 

"Musimy spojrzeć na politykę i praktykę migracyjną w sposób innowacyjny, aby przekonać się, w jaki sposób bezpieczna i uporządkowana migracja może zapewnić rozwiązania i możliwości dla osób dotkniętych zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska, by mogły przemieścić się z godnością" - dodaje Ionesco.

 

Więcej o inicjatywach IOM dotyczących środowiska i zmian klimatycznych można znaleźć tutaj.

 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z IOM HQ:

Wydział ds. Migracji, Środowiska i Zmian Klimatycznych, Email: mecchq@iom.int

Vanessa Okoth-Obbo, Tel: +41227179366, Email: vokoth@iom.int