Najnowsze
Local

Ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród imigrantów w Polsce

Ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród imigrantów w Polsce

IOM z partnerami przeprowadziła ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród prawie 600 migrantów mieszkających w Polsce. 

Wyniki wskazują, że choć większość ankietowanych migrantów czuje się w Polsce bezpiecznie, ponad 1/4 była ofiarą wrogich i agresywnych zachowań ze względu na swoje pochodzenie. Najczęściej polegały one na przezwiskach, groźbach i wyśmiewaniu. Prawie połowa obawia się, że może paść ofiarą takich zachowań.  Aby temu zapobiec, podejmują takie środki ostrożności, jak wystrzeganie się grup i miejsc niebezpiecznych, unikanie mówienia w swoim języku w miejscach publicznych. Nie wszyscy skontaktowaliby się z policją lub strażą miejską w przypadku zagrożenia. 

Ankieta została przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia br. z inicjatywy Grupy ds. migracji dla sektora biznesu działającej w ramach Krajowej Platformy na rzecz Integracji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tutaj.