Najnowsze
Global

Cyfryzacja w służbie mobilności. Inauguracja projektu

- Nasze koleżanki i koledzy w Warszawie rozpoczynają globalny projekt w zakresie digitalizacji służącej mobilności. Cieszę się, że będziemy blisko współpracować z IOM Polska – powiedział Baptiste Amieux, ekspert ds. imigracji i zarządzania granicami z Biura Regionalnego IOM w Brukseli, który odwiedził Misję IOM w Polsce. 
 
Nasz zespół przygotowywał się wraz z ekspertem do inauguracji projektu „Cyfryzacja na rzecz bezpiecznej mobilności”, najnowszego działania z zakresu Immigration and Border Managment koordynowanego przez IOM Polska. Cel projektu to budowa trwałej zdolności globalnego IOM do oceny dojrzałości cyfrowej państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz do wspierania ich administracji w transformacji cyfrowej.   
 
Baptiste Amieux zainicjował w warszawskim biurze dyskusję na temat cyfryzacji, zdrowia i ludzkiej mobilności oraz przeszkolił nasz personel z podstaw działalności IOM w zakresie zarządzania imigracją i granicami (IBM).  

Wizytę w Warszawie Baptiste wykorzystał również, aby towarzyszyć Szefowej Misji IOM Polska Livii Styp-Rekowskiej podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie omówiono potencjał IOM we wspieraniu polskich działań konsularnych za granicą. 

d


- Our colleagues in Warsaw are starting a global project on Digitalizastion for Safe Human Mobility. I am looking forward to our cooperation with IOM Poland – said Baptiste Amieux, the Regional Expert in Immigration and Border Management from RO Brussels, who recently visited IOM Mission in Poland.   

Our team, together with the expert, launched the project 'Digitalization for Safe Human Mobility', the aim of which is to build strong IOM capacities to assess digital maturity and support the digital transformations of our Member States.    

Baptiste Amieux initiated in the Warsaw office a roundtable discussion on digitalization, health and human mobility,and trained our staff on the fundamentals of IOM's activities in immigration and border management (IBM).   

During his visit, Baptiste also accompanied the Chief of Mission Livia Styp-Rekowska at the meeting with the Ministry of Foreign Affairs. They discussed IOM's potential to support Polish consular affairs abroad.