Najnowsze
Global

Dyskryminacja i rasizm wobec obywateli państw trzecich opuszczających Ukrainę musi się zakończyć

Genewa - Jestem zaalarmowany potwierdzonymi doniesieniami o dyskryminacji, przemocy i ksenofobii wymierzonej w obywateli państw trzecich uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Sprawa jest jasna: dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość czy status migracyjny jest nie do zaakceptowania. Ubolewam nad wszelkimi takimi aktami i wzywam państwa narodowe do śledzenia tego problemu i natychmiastowego zapobieżenia takim aktom.

Mężczyźni, kobiety i dzieci wielu narodowości, w tym migranci zarobkowi i studenci mieszkający na Ukrainie, spotykają się z ogromnymi wyzwaniami podczas prób opuszczenia strefy konfliktu, przekraczania granic z sąsiadującymi z Ukrainą krajami i otrzymania pomocy ratującej życie.

Otrzymujemy doniesienia o dyskryminacji, która powoduje podwyższone ryzyko i większe cierpienie tych osób.

Państwa sąsiadujące muszą zapewnić wszystkim uciekinierom z Ukrainy nieograniczony dostęp do swojego terytorium, bez względu na ich status prawny, z poszanowaniem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Ochrona i natychmiastowa pomoc muszą zostać zapewnione wszystkim osobom dotkniętym konfliktem, bez dyskryminacji i z odpowiednią wrażliwością kulturową, w zgodzie z priorytetami pomocy humanitarnej.

Z radością przyjmuję propozycję Unii Europejskiej, aby powołać do życia dyrektywę o ochronie czasowej, aby wspomóc uciekinierów z Ukrainy oraz wezwać państwa członkowskie UE do zapewnienia włączenia obywateli państw trzecich w działania ochronne.

Na wszystkich frontach, IOM pozostaje w gotowości do niesienia pomocy państwom członkowskim i innym partnerom w celu zapewnienia inkluzywnej pomocy w odpowiedzi na potrzeby humanitarne i kryzys na terytorium Ukrainy, w zgodzie z uznanymi praktykami miedzynarodowymi ujętymi w Przewodniku po Ochronie migrantów z krajów dotkniętych konfliktem lub katastrofą naturalną.