Najnowsze
Global

IOM zwiększa odpowiedź na kryzys ukraiński i apeluje o kompleksową ochronę osób opuszczających strefę konfliktu.

Genewa – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) mobilizuje swoje zespoły i zwiększa zdolności Ukrainy i sąsiadujących z nią krajów, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby humanitarne zmuszonych do ucieczki z kraju Ukraińców, osób wewnętrznie przesiedlonych i narażonych obywateli państw trzecich.  

Według wstępnych danych zebranych przez zespoły IOM w krajach sąsiadujących z Ukrainą co najmniej 600 tys. osób opuściło Ukrainę w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia operacji wojskowej i eskalacji działań wojennych.

Najwyższym priorytetem Organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i zorganizowanej pomocy uciekającym z Ukrainy, włączając w to obywateli państw trzecich. Kluczowe jest również zbadanie i ocena krótko- i długoterminowych zagrożeń w obszarach związanych z przeciwdziałaniem handlu ludźmi, ochroną nieletnich, zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym, migracją osób szczególnie narażonych i tych o specjalnych potrzebach, jak osoby ranne, starsze czy chore.

Według szacunków IOM na terytorium Ukrainy znajduje się około 470 tys. obywateli państw trzecich – wielu z nich utknęło w kraju – w tym wielu studentów i pracowników pochodzących z innych kontynentów. Do samej Mołdawii i Słowacji przybyło co najmniej 6 tysięcy z nich.

Z prośbą o pomoc w organizacji powrotu swoich obywateli do państw Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji zwróciło się już do IOM kilka państw. Ponad 50 obywateli Tunezji, którzy przekroczyli granicę z Mołdawią, korzysta z pomocy IOM w dotarciu do Rumunii, skąd dostaną się do domu dzięki lotom czarterowym zorganizowanym we współpracy z lokalnymi władzami.

IOM z zadowoleniem przyjmuje decyzje kilku krajów, które postanowiły wesprzeć ukraińską diasporę, przedłużając termin ważności wiz i apeluje do wszystkich państw o przyznanie ochrony i udzielenie dostępu do terytorium wszystkim osobom, które chcą opuścić kraj, bez dyskryminacji.

IOM przyjmuje również z zadowoleniem dyskusję prowadzoną przez Unię Europejską nad przyznaniem ochrony tymczasowej na mocy dyrektywy z 2001 roku, w celu zapewnienia ochrony i pomocy wszystkim potrzebującym.

Nasza organizacja, mając wielki zasięg operacyjny oraz możliwości w całej Ukrainie i w krajach sąsiednich, poszerza swoje możliwości, aby wesprzeć rządy w obliczu wzrastajacej liczby osób uciekających z Ukrainy i rosnących potrzeb humanitarnych.

Na Ukrainie w Ługańsku IOM stara się zapewnić ciągłość pomocy, w niedzielę do lokalnej społeczności i instytucji lokalnych trafiły artykuły pierwszej potrzeby.

W Polsce misja IOM monitoruje sytuację na granicy i ocenia warunki przyjmowania oraz najpilniejsze potrzeby osób przybywających z Ukrainy, w szczególności potrzebę artykułów nieżywnościowych, wsparcia psychologicznego, ochrony, dostepu do wody, warunków sanitarnych i higienicznych (WASH) oraz poinformowania. IOM w Polsce współpracuje też z wieloma ambasadami, wspierając transport obywateli z granicy do Warszawy i ułatwiając im powrót do domu, a także uruchomił infolinę pomocową.

W Rumunii IOM wspiera reagowanie kryzysowe, dostarczając informacje Ukraińcom i obywatelom państw trzecich za pośrednictwem specjalnie stworzonego we współpracy z rządem i organizacją „Code for Romania” portalu. Pomagamy również jednostce Reagowania Kryzysowego w identyfikowaniu potrzeb osób znajdujących się w punktach recepcyjnych przy granicy i dopasowaniu do nich oferowanej przez rumuńską społeczność pomocy.

***

Telefoniczne infolinie IOM:

Polska: +48 22 490 20 44

Ukraina: 527 (bezpłatna przez tel. komórkowe), 0800505501 (bzpłatna przez tel. stacjonarne)

Rumunia: strona pomocowa dopomoha.ro (Code4Romania z pomocą IOM Romania)

Litwa: +370 525 14352, dostępny również chat przez stronę https://www.renkuosilietuva.lt/ru/ (IOM's Migration Information Centre)

Słowacja: 00421 5263 0023 (z zagranicy), 0850 211 478 (z terenu Słowacji), Telegram/Signal: 00421 908 767 853, https://www.mic.iom.sk/en/

 

Więcej informacji udzielają:

w Brukseli: Ryan Schroeder (w tym dla Polski), rschroeder@iom.int

w Genewie: Safa Msehli, smsehli@iom.int

w Wiedniu: Joe Lowry, jlowry@iom.int