Najnowsze
Local

Konferencja „Międzynarodowa mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy – wyzwania i szanse dla biznesu”

26 października w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja „Międzynarodowa mobilność pracowników i różnorodność w miejscu pracy – wyzwania i szanse dla biznesu”,  zorganizowana przez Międzynarodową Organizacja ds. Migracji (IOM) we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, pod patronatem ABSL, Business Centre Club, Prezydenta Miasta Poznania oraz Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, działań związanych z ich adaptacją, a także do dyskusji na temat etycznej rekrutacji międzynarodowej.

Konferencja została otwarta przez Livię Styp Rekowską – Szefową Misji IOM w Polsce. Podczas wydarzenia, oprócz indywidualnych wystąpień dotyczących trendów migracyjnych w województwie wielkopolskim, legalizacji pobytu i pracy czy polityki migracyjnej Polski, odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Olgierd Baltaki, Dyrektor HR w Samsung Electronics, Paweł Fecko, Prezes Zarządu IPF Group, Zbyszko  Pawlak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, BCC, a także Roman Staszewski, Prezes Zarządu i Dyrektor Fabryki Bridgestone Poznań. Paneliści  podzielili się praktykami korporacyjnymi, perspektywą biznesową, a także podejściem do etycznej rekrutacji z perspektywy agencji rekrutacyjnej. Podczas dyskusji padło również wiele pytań z sali odnośnie konkretnych działań w zakresie adaptacji pracowników migrujących. Głosy zabrane podczas dyskusji wskazywały, że etyczne praktyki zatrudnienia zapewniają mniejszą fluktuację pracowników, a także  pozytywnie wpływają na lepsze dopasowanie pracowników migrujących do stanowisk pracy pod kątem posiadanych i wymaganych kompetencji. Etyczna rekrutacja i zatrudnienie to w wielu firmach element strategii zrównoważonego rozwoju. 

Na koniec konferencji odbyła się sesja pytań i odpowiedzi dotycząca legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.  

Międzynarodowa mobilności pracowników i różnorodności w miejscu pracy, biorąc pod uwagę najnowsze trendy gospodarcze to tematy bardzo istotne, a jak pokazała obecność na konferencji reprezentantów i reprezentantek wielu branży biznesowych, również praktyczne i cieszące się rosnącym zainteresowaniem.   

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu #Aktywator WLKP - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim finansowego z Funduszy Azylu, Migracji i Integracji. W ramach projektu,  w Wielkopolsce organizowane są także warsztaty z orientacji kulturowej dla cudzoziemców, prowadzone są również szkolenia z kompetencji międzykulturowych a także infolinia dla cudzoziemców i przedsiębiorców.  

SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth