Najnowsze
Local

Nominacje Złote Wachlarze 2018

Nominacje Złote Wachlarze 2018

Kapituła konkursu Złote Wachlarze nominowała Osoby i Instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2018.

Już 17 grudnia 2018, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) po raz szósty przyzna nagrodę ZŁOTYCH WACHLARZY osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i wspierania integracji migrantów w Polsce. Konkurs Złotych Wachlarzy stanowi część kampanii informacyjno-promocyjnej dążącej do podnoszenia świadomości społecznej na temat migracji oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne.

Wyłoniono 8 nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2018​

W kategorii Osoba:

  1. Khedi Alieva – prezeska Fundacji Kobiety Wędrowne, radna Rady Imigrantów i Imigrantek, działającej przy Urzędzie miasta Gdańsk, działaczka i animatorka społeczna. Nominacja za działania na rzecz integracji migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach.
  2. Anna Dąbrowska – prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, członkini Grupy Wsparcia Integracji działającej przy Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, działaczka społeczna, animatorka kultury. Nominacja za przeciwdziałanie dyskryminacji i promocję tolerancji i otwartości wobec migrantów i migrantek.
  3. dr hab. Witold Klaus – prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz badacz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Nominacja za wkład w budowanie dialogu i partnerstwa oraz wsparcia prawnego i instytucjonalnego migrantów i migrantek.
  4. Michał Wysłocki – prawnik, dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego w firmie prawniczej Sadkowski i Wspólnicy, ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nominacja za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

W kategorii Instytucja:

  1. Gmina Kraków – za program „Otwarty Kraków”
  2. Gmina Wrocław – za realizację Strategii Dialogu Międzykulturowego
  3. Radio TOK fm – za stworzenie przestrzeni do debaty na temat migracji
  4. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - za konsekwentne zaangażowanie we wsparcie prawne i instytucjonalne migrantów i migrantek

 

Kapituła wybierze spośród nominowanych Laureatów, których poznamy wieczorem 17 grudnia podczas uroczystej gali Złotych Wachlarzy. Dodatkowo na stronie www.złotewachlarze.pl odbywa się głosowanie na  Nagrodę Publiczności. Do 16 grudnia 2018 do godz. 23:59 można oddać głos na wybraną Osobę lub Instytucję.