Najnowsze
Local

Nowa Szefowa Misji IOM w Polsce

W kwietniu 2021 roku Pani Livia Styp-Rekowska objęła stanowisko Szefowej Misji IOM w Polsce. Odpowiada ponadto za współpracę z Frontexem (Liaison Officer to Frontex).

Przed objęciem stanowiska Szefowej Misji IOM w Polsce Pani Styp-Rekowska pełniła funkcję Starszej Specjalistki do spraw Zarządzania Migracjami i Zarządzania Granicami iw Biurze Regionalnym IOM obejmującym obszar Europy Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Azji Centralnej z siedzibą w Wiedniu. Do jej zadań należało między innymi wspieranie krajów członkowskich w regionie w zarządzaniu migracjami oraz zarządzaniu granicami.

W latach 2012-2014 Pani Styp-Rekowska zajmowała stanowisko Regionalnej Specjalistki do spraw Zarządzania Migracjami i Zarządzania Granicami w IOM w Tanzanii (African Capacity Building Centre), gdzie zapewniała merytoryczne wsparcie misjom IOM i krajom członkowskim w regionie Afryki Subsaharyjskiej w zakresie wspierania mobilności transgranicznej.

W latach 2007-2012 Pani Styp-Rekowska pracowała w Misji IOM w Iraku, gdzie zajmowała się koordynacją działań humanitarnych. Następnie kierowała Zintegrowanym Programem Budowania Potencjału, pomagając rządowi Iraku w zarządzaniu granicami i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Przed dołączeniem do IOM, Pani Livia Styp-Rekowska pracowała w czeskiej organizacji pozarządowej People in Need realizując programy wsparcia dla krajów kraje Północnego Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Pani Styp-Rekowska uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Cornella (Ithaca, Nowy Jork) oraz magistra w dziedzinie praw człowieka na Uniwersytecie Londyńskim. Jej językiem ojczystym jest słowacki, posługuje się także angielskim, francuskim, polskim i rosyjskim.

SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 17 - Partnerships for the Goals