Najnowsze
Global

Pierwszy w historii Roczny Apel IOM o 7,9 miliarda dolarów na walkę z kryzysami migracyjnymi i spełnienie obietnicy rozwoju

Genewa - Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ogłosiła dziś swój pierwszy w historii Światowy Apel Roczny na 2024 r., wzywając do przekazania 7,9 mld dolarów na wsparcie działań i pomoc w stworzeniu systemu, który realizuje obietnicę migracji jako siły napędowej dobra na całym świecie. 

Celem Światowego Apelu IOM jest pozyskanie funduszy na ratowanie życia i ochronę osób migrujących, tworzenie rozwiązań w zakresie przesiedleń i pracę nad systemowymi uregulowaniami migracji - kluczowych wyzwań nowego pięcioletniego Globalnego Planu Strategicznego IOM

"Nieuregulowana migracja oraz migracja przymusowa osiągnęły bezprecedensowy poziom, a wyzwania, przed którymi dziś stoimy, są coraz bardziej złożone" - powiedziała Dyrektor Generalna IOM Amy Pope, rozpoczynając globalny apel w Genewie. "Dowody są przytłaczające - migracja, gdy jest dobrze zarządzana, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego dobrobytu i postępu. Znajdujemy się w krytycznym momencie i przygotowaliśmy ten apel, aby pomóc spełnić tę obietnicę. Możemy i musimy działać lepiej".  

Pełne finansowanie pozwoliłoby IOM służyć prawie 140 milionom ludzi, w tym wewnętrznym przesiedleńcom i lokalnym społecznościom, które ich goszczą. Co ważne, pomogłoby to również w rozszerzeniu działalności rozwojowej IOM, wspierającej zapobieganie dalszym przesiedleniom. 

Apel IOM to prośba do partnerów o: 

  • 3,4 mld dolarów na ratowanie życia i ochronę osób migrujących. 

  • 2,7 mld dolarów na prace nad rozwiązaniami w zakresie przesiedleń, w tym zmniejszenie ryzyka i skutków zmian klimatu. 

  • 1,6 mld dolarów na prace nad uregulowaniem ścieżek migracyjnych. 

  • 163 mln dolarów na prace nad wewnętrzną transformacją IOM, pozwalającą Organizacji świadczyć usługi w jeszcze lepszy i bardziej efektywny sposób. 

"Wykonanie tego zadania wymaga większych inwestycji ze strony rządów, sektora prywatnego, indywidualnych darczyńców i innych partnerów" - powiedziała Pope. "To finansowanie pozwoli na pokrycie największej i wciąż rosnącej luki między tym, co mamy, a tym, czego potrzebujemy, aby dobrze wykonać swoją pracę. Z tego powodu, po raz pierwszy, aktywnie zwracamy się do wszystkich partnerów o sfinansowanie tego ważnego apelu". 

Ograniczona liczba rozwiązań regulujących migracje oraz ochronę osób migrujących naraża ludzi na przemoc, wyzysk i niebezpieczeństwo. Projekt IOM dotyczący zaginionych migrantów pokazuje, że w ciągu ostatnich dziewięciu lat co najmniej 60 000 osób poniosło śmierć lub zaginęło podczas niebezpiecznych podróży. Konsekwencje niedofinansowanej, fragmentarycznej pomocy wiążą się z wyższymi kosztami, nie tylko pod względem finansowym, ale także z większym zagrożeniem dla migrantów w postaci nielegalnej migracji, handlu ludźmi czy przemytu. 

Inwestowanie w wysokiej jakości, spójne i elastyczne finansowanie usprawni i zoptymalizuje reakcję IOM na kryzysy związane z przesiedleniami. Alokując zasoby na rzecz przygotowania do nich, Organizacja skutecznie obniży całkowite koszty zarządzania takimi sytuacjami. 

Migracja jest kamieniem węgielnym globalnego rozwoju i dobrobytu. 281 milionów migrantów międzynarodowych generuje 9,4% światowego PKB. Dobrze zarządzana migracja może przyczynić się do poprawy wyników w zakresie rozwoju, adaptacji do zmian klimatu oraz promowania bezpieczniejszej i bardziej pokojowej, zrównoważonej, dostatniej i sprawiedliwej przyszłości. IOM skupi się na inicjatywach politycznych i programowych, które wspierają mechanizmy wzmacniające adaptację do zmian klimatu, chronią prawa człowieka, zaspokajają potrzeby rynku pracy i pomagają rządom w zarządzaniu migracją, by wymienić tylko kilka. 

Światowy Apel Roczny IOM promuje długoterminowe zaangażowanie we wspieranie działań humanitarnych w trakcie i po kryzysach, a także proaktywne działania mające na celu uwolnienie ogromnego potencjału migracji służącego wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi społecznemu. 

 

 Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:  media@iom.int  

SDG 10 - Reduced Inequalities
SDG 16 - Peace Justice and Strong Institutions
SDG 17 - Partnerships for the Goals