Najnowsze
Local

PROTECT

PROTECT
PROTECT - Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims
 
Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym (SGBV) należy do najpowszechniejszych form naruszenia praw człowieka zarówno na poziomie globalnym, jak i europejskim. SGBV przybiera zarówno postać fizyczną jak i psychiczną, obejmując przemoc domową, molestowanie i przemoc seksualną, szkodliwe praktyki, wykorzystywanie i handel ludźmi. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy oraz osoby LGBTQI mogą stać się ofiarami takiej przemocy.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom
z doświadczeniem przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w celu poprawy koordynacji działań oraz ułatwienie dostępu do pomocy uchodźcom, migrantom, osobom ubiegającym się o azyl oraz potencjalnym ofiarom SGBV. Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska SGBV wśród społeczności migrantów.
Projekt realizowany jest przez 12 biur krajowych IOM (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Słowenia i Hiszpania) oraz ośmiu partnerów organizacji pozarządowych, Legebitra (Słowenia), Le monde selon les femmes abl (Belgia), Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Hiszpania), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers i Pharos (Holandia) w okresie od października 2018 r. do marca 2020 r.
Szczegółowe cele i działania, które zostaną zrealizowane w trakcie 18 miesięcy trwania projektu obejmują:
  1. Wzmocnienie i dostosowanie istniejących krajowych form wsparcia dla osób z doświadczeniem SGBV, w celu lepszej koordynacji działań i włączenia uchodźców, migrantów i osób ubiegających sięo azyl.
  2. Zwiększenie kompetencji profesjonalistów pracujących z uchodźcami, migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl w celu skuteczniejszej identyfikacji i zaspokajania potrzeb potencjalnych ofiar SGBV.
  3. Informowanie społeczności uchodźców, migrantów oraz osób ubiegających się o azyl o zjawisku SGBV poprzez regionalną kampanię informacyjną.
 Do końca projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 

Information on sexual and gender-based violence

Informacja dotycząca przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć

Информация о СЕКСУАЛЬНОМ И ГЕНДЕРНОМ НАСИЛИИ

Інформація про СЕКСУАЛЬНЕ Й ГЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО