Najnowsze
Local

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli

Nowe terminy szkoleń ,,Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego​''. 

W związku z ogromny zainteresowaniem związanym z jednodniowym szkoleniem pt. „Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego,” dotyczącym edukacji międzykulturowej dla nauczycieli Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców mają przyjemność ogłosić ponowny nabór zgłoszeń na dodatkowe dwa szkolenia, które odbędą się w terminach:

2 grudnia 2015

5 grudnia 2015

Szkolenia mają na celu wsparcie nauczycieli pracujących w klasach międzykulturowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zajęcia opracowała i poprowadzi Pani Ewa Pawlic-Rafałowska: dyplomowana nauczycielka, dydaktyk oraz ekspert w temacie edukacji cudzoziemców, autorka podręczników dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi oraz koordynatorka zespołu ds. tworzenia programu nauczania języka polskiego jako drugiego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Szczegółowy opis szkoleń znajdą Państwo tutaj. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z załączoną broszurą informacyjną i wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod następującym LINKIEM.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udziałem. Wyniki zostaną podane najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada 2015.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” realizowanego wspólnie przez IOM i UdSC, współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE.