News
Local

Szkolenia dla studentów

Szkolenia dla studentów

Uczelnie zainteresowane organizacją szkolenia informacyjnego dla studentów z zakresu praw i obowiązków migrantów w Polsce (głównym tematem spotkania będzie legalizacja pobytu oraz podejmowanie legalnej pracy) zapraszamy do zgłaszania swoich potrzeb poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj : http://bit.ly/spotkaniadlastudentow