Najnowsze
Global

W sprawie sytuacji na Ukrainie. Oświadczenie Dyrektora Generalnego IOM António Vitorino

Jesteśmy głęboko poruszeni eskalacja konfliktu na Ukrainie i pogarszającą się sytuacją humanitarną. Ponawiamy wezwanie sekretarza ONZ Antonio Guterresa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, do ochrony ludności cywilnej i infrasturktury kraju.

Trwająca 8 lat wojna na Ukrainie dała początek przesiedleniom 1,4 mln osób, które dzisiaj otrzymują regularną pomoc, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Obecna eskalacja tylko pogłębi ten stan i przyniesie cierpienie milionom rodzin.

IOM, wraz Organizacją Narodów Zjednoczonych i całą wspólnotą humanitarną, zobowiązuje się do dostarczania niezbędnej pomocy mieszkańcom Ukrainy i jest gotów odpowiedzieć na pojawiające się potrzeby humanitarne w kraju i regionie, w ścisłej współpracy z rządami i partnerami.

Będziemy nadal działać w sposób neutralny i bezstronny, traktując priorytetowo imperatyw humanitarny.