Najnowsze
Local

Wizyta Szefowej Misji IOM w Polsce Livii Styp-Rekowskiej w Krakowie

W dniu 2 września Livia Styp-Rekowska Szefowa Misji IOM w Polsce odbyła oficjalną wizytę w Krakowie, której celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy IOM a władzami samorządowymi i wojewódzkimi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania migracjami oraz integracji migrantów z lokalną społecznością. Podczas wizyty Livia Styp-Rekowska odbyła spotkania z Andrzejem Kuligiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, Adamem Spyrą, Dyrektorem Wydziału do Spraw Cudzoziemców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Martą Szymańską, Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, Przewodniczącą  Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Szefowa Misji IOM w Polsce odwiedziła również Centrum Wielokulturowe w Krakowie, w którym spotkała się z przedstawicielami społeczności migranckich, organizacjami pozarządowymi oraz badaczami. Podczas spotkań omówiono sytuację różnych grup migrantów w Krakowie, realizowane działania oraz obszary współpracy.

Województwo Małopolskie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod kątem największej liczby cudzoziemców posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo legalnego pobytu. Obecnie liczba ta wynosi 60710 cudzoziemców. Większość z nich zamieszkuje w Krakowie, który stanowi jedno z największych na świecie centrów usług outsourcingowych, uważanych w rankingach biznesowych za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do rozwoju biznesu. Wiąże się to z kolei z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników, którzy poszukiwani są nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Stąd dynamicznie i niezmiennie zwiększająca się liczba mieszkańców Krakowa pochodzących z innych krajów. W odpowiedzi na te trendy oraz na wiążące się z nimi wyzwania Miasto Kraków już od 2016 roku z sukcesem realizuje program Otwarty Kraków. Program określa działania podejmowane przez miasto w celu budowania otwartego społeczeństwa, czyli takiego, które włącza mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemców w nurt wspólnego życia oraz wykorzystuje pozytywny potencjał wynikający z różnorodności. Kraków przystąpił również do Międzynarodowej Sieci Miast Międzykulturowych.

 

 

SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 17 - Partnerships for the Goals