Najnowsze
Local

Wizyta Szefowej Misji IOM w Polsce Livii Styp-Rekowskiej w Poznaniu

W dniu 10 września 2021 Livia Styp-Rekowska Szefowa Misji IOM w Polsce odbyła oficjalną wizytę w Poznaniu. Celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy IOM a władzami samorządowymi i wojewódzkimi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania migracjami oraz integracji migrantów z lokalną społecznością.  

Livia Styp-Rekowska spotkała się z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, Dyrektorem Wydziału do Spraw Cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz odwiedziła MIGRANT.INFO.POINT. 

IOM wraz z Miastem Poznań oraz Fundacją Centrum Badań Migracyjnych realizuje projekt ‘#Aktywator WLKP – wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim’, w ramach którego trwają prace nad przygotowaniem polityki integracyjnej dla Miasta Poznania. IOM ma zaszczyt uczestniczyć w tym procesie w charakterze doradczo-eksperckim.  

Livia-Styp Rekowska spotkała się również z agencją pracy IPF Group, która uczestniczy w inicjatywie IOM dotyczącej etycznej rekrutacji pracowników (IRIS). 

SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 17 - Partnerships for the Goals