Najnowsze
Local

World Migration Report 2015

World Migration Report 2015

Serdecznie zachęcamy do lektury World Migration Report 2015, najnowszej publikacji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). 

Jak pokazuje raport, obecnie ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Jedną z sił napędowych rozwoju wielu miast oraz ich rosnącej różnorodności jest zjawisko migracji. Dotyczy to zarówno migracji międzynarodowych – pomiędzy poszczególnymi krajami, jak i wewnętrznych – pomiędzy regionami danego państwa. Więcej na temat raportu: http://blog.iom.pl/migranci-w-miastach-world-migration-report-2015/ 

Pełen tekst raportu: http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2015_en.pdf