News
Local

Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania

Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji realizuje obecnie międzynarodowy projekt “Wsparcie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania.”

Projekt realizowany jest w Polsce, Rumunii, Austrii i Włoszech.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników szczebla samorządowego, w szczególności pracowników pracujących bezpośrednio z migrantami na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej.

W ramach projektu realizujemy warsztaty przygotowujące do pracy z migrantami pracowników miast Wrocławia, Poznania i Warszawy. W warsztatach biorą udział zarówno pracownicy urzędów miast, jak również pracownicy socjalni i pracownicy organizacji pozarządowych.

Kolejnym etapem projektu są wizyty studyjne do każdego z miast biorących udział w projekcie.

W maju odwiedziliśmy Wrocław.  Mieliśmy okazję poznać projekty realizowane przez Centrum Integracji Społecznej i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a także zapoznać się z działalnością Centrum Ukraińskiego Kultury i Rozwoju i Domu Pokoju.