Najnowsze
Global

Wspólna nota prasowa IOM i UNHCR

IOM i UNHCR udzielają migrantom i osobom poszukującym ochrony międzynarodowej przebywającym na granicy białorusko-polskiej doraźnej pomocy i wzywają do działań, które zapewnią bezpieczeństwo  i zapobiegną ofiarom śmiertelnym

Bruzgi - 11 listopada Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) i Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) otrzymały zgodę na odwiedzenie prowizorycznego obozu znajdującego się na terenie Białorusi, w pobliżu międzynarodowego przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi, gdzie od 8 listopada przebywa grupa ok. 2000 osób poszukujących ochrony międzynarodowej, uchodźców i migrantów. Wśród nich jest wiele dzieci i kobiet, w tym kobiet w ciąży.

W trakcie wizyty UNHCR i IOM przekazały osobom pozostającym w pasie przygranicznym artykuły pierwszej potrzeby: środki higieniczne dla dzieci i kobiet oraz najpotrzebniejsze artykuły spożywcze. W drodze jest więcej niezbędnej i ratującej życie pomocy – takiej jak koce, ciepłe ubrania, rękawiczki, czapki i buty dla dzieci – które dostarczy Białoruski Czerwony Krzyż.

Przekazana przez IOM i UNHCR pomoc ma jedynie charakter doraźny, ponieważ obecnie priorytetem są ochrona życia osób pozostających na granicy oraz apel do władz o przeniesienie osób pozostających na granicy w bezpieczne miejsce, gdzie uzyskają odpowiednie wsparcie i doradztwo oraz możliwość uzyskania pomocy adekwatnej do ich sytuacji osobistej i potrzeb.

Pobyt w prowizorycznym obozie na granicy, bez dostępu do odpowiedniego schronienia, żywności, wody i opieki medycznej, w niskich temperaturach, nie jest bezpieczny i może prowadzić do dalszych ofiar śmiertelnych.

Podczas wizyty przedstawiciele IOM i UNHCR zdołali porozmawiać z ludźmi pozostającymi w pasie przygranicznym i przekazać im rzetelne informacje na temat możliwych rozwiązań. W zależności od sytuacji i potrzeb poszczególnych osób rozwiązania te obejmują między innymi możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową na Białorusi dla osób potrzebujących takiej ochrony. Niektórzy z  uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej mogą mieć także istotne powody, aby opuścić Białoruś m.in. w celu połączenia z rodziną w UE. Kolejnym rozwiązaniem jest program Pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji (AVRR) realizowany przez IOM, który oferuje godny, bezpieczny i legalny powrót do domu. Udział w programie zależy wyłącznie od decyzji danej osoby.

IOM i UNHCR są gotowe do współpracy z państwami w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony praw człowieka osób poszukujących ochrony międzynarodowej, uchodźców i migrantów.
Angielska wersja oświadczenia jest dostępna tutaj: https://www.iom.int/news/iom-unhcr-provide-emergency-aid-asylum-seekers-...

 

 

 

SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
SDG 17 - Partnerships for the Goals