Najnowsze
Global

Wspólne oświadczenie IOM i UNHCR dotyczące działań na granicy polsko-białoruskiej

IOM i UNHCR wzywają do natychmiastowej deeskalacji działań na granicy białorusko-polskiej.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) i UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, są zaniepokojone najnowszymi doniesieniami z granicy białorusko-polskiej i wzywają Państwa-Strony do zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania praw człowieka migrantów i uchodźców.

8 listopada pojawiły się doniesienia o dużej grupie migrantów i uchodźców, w tym kobiet i dzieci, znajdującej się po białoruskiej stronie granicy, zmierzającej w kierunku międzynarodowego przejścia granicznego  Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Zgodnie z doniesieniami grupa zatrzymała się na noc w prowizorycznym obozie blisko granicy.

IOM i UNHCR pozostają w kontakcie z rządami obu Państw i wzywają do pilnego rozwiązania sytuacji oraz do udzielenia im natychmiastowego i nieograniczonego dostępu do grupy cudzoziemców w celu zapewnienia im pomocy humanitarnej, zidentyfikowania osób potrzebujących międzynarodowej lub innych form ochrony. IOM i UNHCR wzywają także do zapewnienia cudzoziemcom możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową w miejscu ich aktualnego pobytu.

W związku z kilkoma przypadkami śmierci odnotowanymi w ostatnich tygodniach na obszarze przygranicznym, UNHCR i IOM przypominają Państwom, iż ochrona życia i zagwarantowanie humanitarnego traktowania migrantów i uchodźców powinno być najwyższym priorytetem.

Obie organizacje wielokrotnie oświadczały publicznie, że instrumentalizacja migrantów i uchodźców w celu osiągnięcia celów politycznych jest niedopuszczalna i musi zostać przerwana. Wykorzystywanie trudnej sytuacji i bezbronności migrantów i uchodźców poprzez składanie im nierealistycznych i wprowadzających w błąd obietnic jest nie do przyjęcia i pociąga za sobą poważne konsekwencje dla tych osób.

Obie organizacje wielokrotnie przypominały władzom białoruskim o potrzebie ochrony migrantów i konieczności unikania tworzenia trudnych sytuacji humanitarnych.

IOM i UNHCR są gotowe wesprzeć władze Białorusi w zapewnieniu poradnictwa i ocenie sytuacji osobistej tych osób, w odpowiednich lokalizacjach, z dala od obszarów przygranicznych.

W obliczu alarmującej sytuacji na granicy oba Państwa muszą dotrzymać zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz zagwarantować bezpieczeństwo, godność i ochronę praw osób pozostawionych na granicy.

IOM i UNHCR wezwały również odpowiednie organy państwowe do zbadania wszystkich możliwości humanitarnych reakcji na tę sytuację. Rozwiązania powinny być dostosowane do indywidualnych okoliczności, respektować prawa człowieka oraz uwzględniać potrzebę ochrony międzynarodowej oraz możliwość dobrowolnego powrotu.

IOM i UNHCR pozostają gotowe do niesienia pomocy humanitarnej migrantom i uchodźcom po obu stronach granicy.

Angielska wersja oświadczenia jest dostępna tutaj: IOM and UNHCR Call for immediate de-escalation at the Belarus-Poland border | International Organization for Migration

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

IOM:

Biuro IOM w Wiedniu: Joe Lowry, Tel: +43660 3776404, email: jlowry@iom.int
Biuro IOM w Brukseli: Ryan Schroeder, Tel: +32 2287 7116, email: rschroeder@iom.int
Biuro IOM w Genewie: Safa Msehli, Tel: +41 7940 35526, email: smsehli@iom.int

UNHCR:

Biuro UNHCR w Brukseli: Maeve Patterson, Tel: +32 470 99 54 35 email: patterso@unhcr.org,
Biuro UNHCR w Genewie: Shabia Mantoo, Tel: +41 79 337 7650, email: mantoo@unhcr.org 
Biuro UNHCR w Genewie: Natalia Prokopchuk, Tel: +41 79 824 0575, email: prokopch@unhcr.org

 

SDG 3 - Good Health and Well Being
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
SDG 17 - Partnerships for the Goals