W ramach współpracy z sektorem biznesowym oraz promowania etycznej rekrutacji a także działań związanych z zapobieganiem wystąpienia pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw, IOM wdraża globalną inicjatywę IRIS w Polsce. IRIS to system etycznej rekrutacji międzynarodowej, będącej fair dla pracodawców, agencji rekrutacyjnych imigrantów zarobkowych. Działa poprzez zdefiniowanie i ustanowienie standardów etycznej rekrutacji oraz dobrowolnego systemu certyfikacji dla agencji rekrutujących. IRIS to także narzędzie do analizy należytej staranności (due diligence) dla przedsiębiorstw, rządów i pracowników.

Celem IRIS jest transformacja branży rekrutacyjnej poprzez:

  • Identyfikację i wsparcie podmiotów etycznie rekrutujących pracowników
  • Promowanie zasady „pracodawca płaci” (pracodawca, a nie pracownik, płaci za rekrutację)
  • Poprawa należytej staranności ze strony firm, rządów i pracowników
  • Zwiększenie przejrzystości procesów rekrutacyjnych i łańcuchów dostaw pracy

IOM Polska prowadzi szkolenia i warsztaty zarówno dla sektora biznesowego a także prywatnych agencji zatrudnienia. W ramach współpracy z biznesem zorganizowano również konferencje i webinaria dotyczące cudzoziemców na rynku pracy, dobrych praktyk w dziedzinie zatrudnienia, globalnej mobilności i różnorodności w miejscu pracy. IOM doradza również zarówno firmom jak i jednostkom samorządów terytorialnych w kwestii podejścia do różnorodności na rynku pracy a także tworzenia polityk i procedur.

 

Powiązane projekty