Najnowsze
Local

20 lat ścieżek migracyjnych w Polsce. IOM Polska obchodzi swoje 20 letnie urodziny

Lívia Styp-Rekowska, szefowa misji IOM w Polsce otrzymuje prezent od Minister Agnieszki Ścigaj.

 

Warszawa, 7 marca 2023 - Wczoraj IOM Polska spotkało się z wieloma partnerami rządowymi, członkami polskiej i międzynarodowej społeczności humanitarnej oraz siostrzanymi agencjami ONZ, aby uczcić 20 lat działalności IOM w Polsce.
IOM działa w kraju od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem Polski, wspierając bezpieczne, uporządkowane i regularne migracje w celu zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa migrantów  oraz społeczeństwa przyjmującego poprzez podejście oparte na prawach człowieka.

„W ciągu ostatnich dwudziestu lat IOM Polska blisko współpracowała z władzami centralnymi i lokalnymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie różnych kwestii związanych z migracją, takich jak pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji, zwalczanie handlu ludźmi i integracji", wyjaśniła pani Lívia Styp-Rekowska, szefowa misji IOM w Polsce. Faktycznie, IOM Polska wsparła blisko 15 000 migrantów w dobrowolnym powrocie do ich krajów pochodzenia, udzieliła indywidualnej pomocy ofiarom handlu ludźmi, pracowała na rzecz włączenia migrantów na polski rynek pracy i zapewniała działania w zakresie budowania zdolności dla instytucji polskich.

Od lutego 2022 roku IOM rozszerzyła zakres swoich działań w odpowiedzi na pilne potrzeby osób, które uciekając przed wojną na Ukrainie szukały bezpieczeństwa w Polsce. Konflikt na Ukrainie spowodował jeden z największych kryzysów humanitarnych w historii. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy kryzysu ponad 8,8 milionów ludzi przekroczyło granicę do Polski. Pod koniec 2022 roku w Polsce zarejestrowano 1 521 085 uchodźców objętych ochroną tymczasową.

Działalność IOM w Polsce jest realizowana dzięki hojnemu wsparciu finansowemu darczyńców, takich jak Unia Europejska, rząd Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Korei, Japonii, Norwegii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Polski, Bank Rozwoju Rady Europy i wielu innych. „Stany Zjednoczone są dumne z faktu, że były partnerem IOM przez całą obecność misji w Polsce. Ostatnie 20 lat dowiodło ogromnego potencjału IOM i jego partnerów. Razem, obecni i byli członkowie IOM Polska, pozytywnie wpłynęli na życie tak wielu ludzi. Poza etykietką każdy migrant to osoba z nadziejami i marzeniami w czasie, który jest prawdopodobnie najbardziej burzliwy w ich życiu" - powiedział Pan Dan Lawton, zastępca szefa misji w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce, podczas wczorajszego przyjęcia.

Wydarzenie pokazało różnorodność ścieżek migracyjnych Polaków w ciągu ostatnich 20 lat dzięki interwencjom rządu polskiego, darczyńców i partnerów, wideo relacji z beneficjentami oraz występom muzycznym znanej polskiej artystki i piosenkarki Anny Hameli, a także chóru dziecięcego z Ukrainy. „Dzięki inicjatywie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji otrzymałam pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcie psychologiczne oraz indywidualne sesje doradztwa zawodowego. Zaczęłam również uczęszczać na lekcje języka polskiego i studiować historię i kulturę Polski"- wyjaśniła Tatiana, która uciekła przed wojną na Ukrainie w marcu 2022 roku. Jej historię można przeczytać tutaj 
 
Wystawa fotograficzna przedstawiająca 20 różnych ścieżek migracyjnych do i z Polski, umożliwiła zapoznanie się z pracą IOM i jej partnerów w kontekście udzielania pomocy migrantom poprzez indiwidualne historie. 

„Polska będzie wnosić wkład i nadal wspierać prace IOM jako wiodącej agencji ds. migracji w ramach systemu ONZ, dając przykład wspólnej pracy nad migracjami w ramach funkcjonującego multilateralizmu opartego na zasadach" - potwierdził Pan Wojciech Gerwel, Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Więcej informacji na temat IOM w Polsce można znaleźć tutaj

W celu uzyskania informacji medialnych prosimy o kontakt z Eweliną Kawczyńską, Public Information Coordinator - IOM Polska: ekawczynska@iom.int.
 

SDG 17 - Partnerships for the Goals